FAB Juridik

juridik@fabforum.se

Vi guidar dig när du behöver stöd

Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta för och med familjer med afrosvenska barn

Vår målsättning

Att kunna ge råd och stöd till afrosvenska familjer och andra familjer med icke-vita barn

Vi kan ge råd och stöd i juridiska ärenden, eller agera som medborgarvittnen i möten med myndigheter. Med hjälp av frivilliga som har kunskap om civilrätt, familjerätt, migrationsrätt och frågor som rör barn har vi även kunnat agerat som ombud i enklare ärenden. 

Men vi hänvisar dig alltid vidare till kunniga jurister för mer komplicerade ärenden, eftersom våra resurser är begränsade. 

Vår målsättning är att i första hand arbeta Pro Bono med rådgivning. Vi vill även sprida kunskap om grundläggande rättigheter och skyldigheter och hur du själv kan agera i olika fall. 

Vad kan du få hjälp med?

Problemlösning och personlig rådgivning

Personlig rådgivning

För att kunna ge råd kring just din unika situation behöver vi prata med dig för att få veta mer. Ett första samtal kostar ingenting.

Våra områden

Vi har kunskap och kompetens inom olika rättsområden, främst diskriminering, familjerätt, migrationsrätt och barnärenden.

Lösningar

Om vi kan hjälpa dig berättar vi för dig hur vi kan göra det. Vi kommer också att tala om för dig ifall ditt ärende är för komplicerat för oss. 

Rekommendationer

Vi hänvisar alltid vidare till kunniga jurister i ärenden där vi saknar kompetens, eller inte har praktisk möjlighet att hjälpa till. 

Vanliga frågor

Svar på sånt du kanske undrar över

Kan ni företräda mig?

Det beror helt på hur komplicerat ditt ärende är. Om ditt ärende är mer komplext rekommenderar vi kontakt med en etablerad jurist. Men om vi kan hjälpa till så talar vi om det.

Kostar det något?

Vi vill arbeta Pro Bono. Därför är vår rådgivning gratis. Men avgifter och andra kostnader får du betala själv. Om vi ska företräda dig får du veta om du behöver betala för det.

Hur kan jag kontakta er?

Skicka ett mail till oss på juridik [at] fabforum.se så svarar vi så fort vi kan. Beroende på vad ditt ärende handlar om så kan det vara olika personer som hjälper dig med råd och stöd. 

Får myndigheterna omhänderta mitt barn?

Det beror på omständigheterna. Om det kommer in en anmälan om att ett barn "far illa" måste de sociala myndigheterna inleda en utredning. Men både barn och föräldrar har rättigheter. Vi kan berätta mer. 

Vad gör jag om mitt barn blir utsatt för rasism?

Om ditt barn har blivit utsatt för rasism i skolan finns det olika vägar att gå. Vi kan hjälpa dig med information om hur du ska gå vidare om skolan inte gör något för att få stopp på trakasserier och rasism. 

Kan ni hjälpa oss med ett migrationsärende?

Ibland kan vi det. Det beror helt på ärendet. I många fall kan vi hjälpa till med information om dokumentation ni kan behöva ta fram, eller med att lämna in en komplettering, eller med ett överklagande i ett ärende. 

Behöver du stöd?

Kontakta oss